Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti IMAGEWELL spol. s r.o. (ďalej len "IMAGEWELL") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti IMAGEWELL. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. IMAGEWELL zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

IMAGEWELL si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti IMAGEWELL alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou IMAGEWELL. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti IMAGEWELL.