Jedným z riešením sú dierované fólie na okná ktoré vďaka malým dierkám umožnia cez deň vidieť von a zároveň využiť viditeľnú grafiku alebo označenie pri pohľade smerom z opačnej strany. Takéto okenné dierované samolepky tlačené u nás spĺňajú rôzne certifikáty – napríklad na využitie v doprave alebo hygienické normy pre svetlotechniku.

Okrem týchto sú populárne do výkladov a obchodných prevádzok aj jednoduché plotrované nápisy alebo rôzne úchytné systémy pre papierové plagáty.

Ak hľadáte riešenie ako označiť váš obchod alebo vašu prevádzku, máme pre vás niekoľko riešení. Vyrábame logá z rôznych materiálov, plotrojeme a tlačíme grafiky v tvare loga a máme skladom viaceré profily na výroby označení a podsvietených lightboxov.