Služby

Rýchlosť a flexibilita pre vaše zadania „pod jednou strechou“

  • Inovujeme, inšpirujeme, radíme
  • Veľkoplošne tlačíme (od obrazov až po veľkoformát)
  • Prenajímame vlastné bigboardy, štítové steny
  • Atypickými riešeniami robíme vaše kampane kreatívnejšími
  • Inštalujeme, lepíme, deinštalujeme našimi technikmi
  • Pridelíme vám osobného accounta