3D boardy

Mobilný 3D BOARD

  • reklamná dominanta pre vás, vášho klienta
  • nasaditeľné rýchlo, cielene, takmer všade
  • ideálne umiestnenie: tam, kde je hustý výskyt chodcov, cyklistov, bežcov, napríklad hrádze
  • 3D board je tiež využiteľné v meste, alebo na mieste podľa vášho zadania
  • celok tvoria 4 reklamné plochy, ktoré môžu byť použité aj samostatne
  • štyri reklamné posolstvá: 2,5 x 6m

Mám záujem